نگرانی ها درباره تکنولوژی 5G

شرکت Vertiv اخیرا نتایج تحقیقات وسیع خود را درباره فرصت ها و تهدید های تکنولوژی و فن آواری 5G منتشر کرده است. نتایج آنها نشان می دهد که اپراتور ها درباره تکنولوژی 5G خوشبین هستند اما نگرانی و ترس بزرگ آنها، افزایش مصرف انرژی شبکه تا سال 2026 تا 170 درصد است.

 

بر اساس نظرسنجی این شرکت از اپراتور های مخابراتی، اکثر آنها اعتقاد دارند که تکنولوژی 5G در سال 2021 در سراسر جهان به صورت جدی آغاز به کار خواهد کرد. 88 درصد اپراتور ها در نظرسنجی احتمال وقوع این اتفاق را تایید کرده اند.

Transmission tower on landscape with wireless signal waves

در مرحله بعدی این نظرسنجی که از مهم ترین بخش های این نظرسنجی می باشد، بیش از 90 درصد شرکت کنندگان بر این باورند که تکنولوژی 5G هزینه ها و انرژی های بسیار بیشتری را به همراه خواهد داشت. البته آنها امیدوار هستند تا فن آواری ها و خدماتی را برای تقلیل و بهبود این شرایط خطرناک اجرا و عملی کنند. نجزیه و تحلیل های داخلی شرکت Vertiv این پیش بینی را می کنند که حرکت به سوی تکنولوژی 5G احتمالا تا سال 2026 تمام مصرف انرژی شبکه را از 150 تا 170 درصد افزایش خواهد داد. بیشترین افزایش به اعتقاد آنها در ناحیه های ماکرو (macro) ، گره (node) و دیتا شبکه (network data center areas) می باشد.

 

در مجموع بیش از 100 اپراتور مخابراتی جهانی مورد بررسی قرار گرفتند که نگاه ها و نظریه های آنان درباره فرصت ها و تهدید های خدماتی 5G مورد تحلیل و پرسش قرار گرفته است.

 

اگرچه آینده تکنولوژی 5G ناشناخته و بدون پیش بینی است اما با توجه به این نظرسنجی خوش بینی های زیادی اطراف این موضوع دیده می شود.

E@tesaLn@t
ژانویه 22, 2020
برچسب ها :