همه دسته ها
1397/09/24
رادیو Sextant G دست دوم
روش های خرید Sextant G دست دوم از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات دست دوم میکروتیک و POE و SXT
قیمت : 650,000 تومان
1397/09/22
میکروتیک Netmetal 5 دست دوم
روش های خرید Netmetal 5 دست دوم از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات دست دوم میکروتیک و POE و SXT
قیمت : 1,200,000 تومان
1397/09/12
میکروتیک hAP ac lite ( RB952Ui-5ac2nD )
روش های خرید hAP ac lite از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
قیمت : 670,000 تومان
قیمت ویژه : 670,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک +CCR1009-7G-1C-1S
روش های خرید +CCR1009-7G-1C-1S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ندارد
دارای
دارای
دارای ندارد
دارای
دارای
دارای
دارای 1
دارای
دارای ندارد
دارای دارد
دارای دارد
دارای دارد
دارای دارد
دارای RouterOS
دارای
قیمت : 6,000,000 تومان
قیمت ویژه : 6,000,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک hAP lite
روش های خرید hAP lite از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ---
دارای 802.11b/g/n
دارای 2.4 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 22dBm
دارای 4*10/100
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای پلاستیک
دارای دارد
دارای 2
دارای 1.5
قیمت : 510,000 تومان
قیمت ویژه : 510,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک hEX
روش های خرید hEX از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ندارد
دارای 880
دارای 256
دارای ندارد
دارای
دارای
دارای
دارای 0
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای دارد
دارای دارد
دارای ندارد
دارای دارد
دارای RouterOS
دارای
قیمت : 820,000 تومان
قیمت ویژه : 820,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک RB3011UiAS-RM
روش های خرید RB3011UiAS-RM از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ندارد
دارای 1.4
دارای 1
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای 1
دارای ندارد
دارای ندارد
دارای دارد
دارای دارد
دارای ندارد
دارای دارد
دارای RouterOS
دارای
قیمت : 2,150,000 تومان
قیمت ویژه : 2,150,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک RBGPOE
روش های خرید RBGPOE از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
قیمت : 105,000 تومان
قیمت ویژه : 105,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک RBPOE
روش های خرید hRBPOE از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
قیمت : 85,000 تومان
قیمت ویژه : 85,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک Metal 52 ac
روش های خرید Metal 52 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ---
دارای 802.11a/b/g/n/ac
دارای 2.4 و 5.8 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 31dBm
دارای 1*10/100/1000
دارای ندارد
دارای دارد
دارای فلزی
دارای دارد
دارای 1
دارای 6
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت ویژه : 1,550,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک LHG HP5
روش های خرید LHG HP5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ---
دارای 802.11a/n
دارای 5.8 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 24dBm
دارای 1*10/100
دارای ندارد
دارای دارد
دارای
دارای
دارای 2
دارای 24.5
قیمت : 960,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک SXT Lite5 ac
روش های خرید SXT Lite5 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
دارای ---
دارای 802.11a/b/g/n/ac
دارای 2.4 و 5.8 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 17dBm
دارای 1*10/100
دارای ندارد
دارای دارد
دارای
دارای دارد
دارای 2
دارای 16
قیمت : 920,000 تومان
قیمت ویژه : 920,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک DISC Lite5
روش های خرید DISC Lite5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
دارای ---
دارای 802.11a/n
دارای
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 21dBm
دارای 1*10/100
دارای ندارد
دارای دارد
دارای پلاستیک
دارای دارد
دارای 2
دارای 21
قیمت : 690,000 تومان
قیمت ویژه : 690,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک SXTsq 5 ac
روش های خرید SXTsq 5 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
دارای ---
دارای 802.11a/n/ac
دارای 5.8 گیگاهرتز
دارای 900 مگا بیت بر ثانیه
دارای 17dBm
دارای 1*10/100/1000
دارای ندارد
دارای دارد
دارای پلاستیک
دارای دارد
دارای 2
دارای 16
قیمت : 950,000 تومان
قیمت ویژه : 950,000 تومان
1397/07/23
میکروتیک SXTsq Lite5
روش های خرید SXTsq Lite5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
دارای ---
دارای 802.11a/n
دارای 5.8 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 17dBm
دارای
دارای ندارد
دارای دارد
دارای پلاستیک
دارای دارد
دارای 1
دارای 16
قیمت : 720,000 تومان
قیمت ویژه : 720,000 تومان
1395/03/11
جی پی اس دستی Map 62S-copy
عمر باطری : 20 ساعت
نوع باطری : دو عدد باطری AA
نمایش اطلاعاتی مانند طول و عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا ، سرعت و فاصله
تعداد ثبت نقاط(Waypoints) : 2000 نقطه
تعداد ثبت مسیرها (Route) : 200 مسیرروش های خرید Map 62S-copy از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
قیمت : 1,393,000 تومان
1395/03/08
جی پی اس دستی Map 62S
عمر باطری : 20 ساعت
نوع باطری : دو عدد باطری AA
نمایش اطلاعاتی مانند طول و عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا ، سرعت و فاصله
تعداد ثبت نقاط(Waypoints) : 2000 نقطه
تعداد ثبت مسیرها (Route) : 200 مسیر
تعداد ثبت ردپا (Track) : 10000 نقطه در 200 خط سیر
دارای 7/1 گیگا بایت حافظه داخلی
روش های خرید Map 62S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه
قیمت قبلی : 1,185,000 تومان
قیمت : 1,393,000 تومان
1395/03/08
جی پی اس دستی eTrex Touch 25
صفحه نمایش رنگی لمسی در ابعاد 2.6 اینچ
گیرنده با حساسیت بالا
دریافت سیگنال همزمان از دو ماهواره GPS و GLONASS
ذخیره سازی 4000 نقطه و 200 مسیر و 200 خط سیر
4 گیگا بایت حافظه داخلی
قابلیت افزودن کارت حافظه خارجی Micro SD
محاسبه مساحت
قطب نمای الکترونیکی سه بعدی


روش های خرید eTrex Touch 25 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
قیمت قبلی : 1,415,000 تومان
قیمت : 1,185,000 تومان
1395/03/08
جی پی اس دستی eTrex Touch 35
صفحه نمایش رنگی لمسی در ابعاد 2.6 اینچ
گیرنده با حساسیت بالا
دریافت سیگنال همزمان از دو ماهواره GPS و GLONASS
ذخیره سازی 4000 نقطه و 200 مسیر و 200 خط سیر
4 گیگابایت حافظه داخلی
قابلیت افزودن کارت حافظه خارجی Micro SD
محاسبه مساحت
قطب نمای الکترونیکی سه بعدی
ارتفاع سنجروش های خرید eTrex Touch 35 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همرا
قیمت قبلی : 1,029,000 تومان
قیمت : 1,415,000 تومان
1395/03/08
جی پی اس دستی etrex 30
صفحه نمایش رنگی در ابعاد 2.2اینچ
گیرنده با حساسیت بالا
قابلیت دریافت سیگنال به صورت همزمان از دو ماهواره GPSو GLONASS
ذخیره سازی 2000نقطه و 200 مسیر
ذخیره سازی 200 خط سیر
دارای 1.7 گیگا بایت حافظه داخلی
قابلیت افزودن کارت حافظه خارجی به صورت Micro SDروش های خرید etrex 30 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
قیمت قبلی : 1,058,000 تومان
قیمت : 1,029,000 تومان
1395/03/08
جی پی اس دستی eTrex 30x
مجهز به صفحه نمایش رنگی در ابعاد 2.2اینچ با رزولوشن بالا
مجهز به گیرنده با حساسیت بالا
قابلیت ذخیره سازی 2000نقطه و 200 مسیر
قابلیت ذخیره سازی 200 خط سیر
دارای 3.7 گیگا بایت حافظه داخلی
مجهز به قطب نما الکترونیکی
مجهز به ارتفاع سنج بارومتریک


روش های خرید eTrex 30x از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
قیمت قبلی : 522,000 تومان
قیمت : 1,058,000 تومان
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019