همه دسته ها
1398/06/14
کمربند کمری ترمزدار کد 540
خرید و فروش آنلاین کمربند کمری ترمزدار کد 540 از فروشگاه اتصال شبکه :

* ترمز دار

* با گارانتی اتصال شبکه

کمربند دکل
قیمت : 710,000 تومان
1398/06/14
کمربند شورتی شوک دار کد 205
خرید و فروش آنلاین کمربند شورتی شوک دار کد 205 از فروشگاه اتصال شبکه :

* ترمز دار

* با گارانتی اتصال شبکه

کمربند دکل
قیمت : 549,000 تومان
1398/06/14
کمربند شورتی ساده کد 201
خرید و فروش آنلاین کمربند شورتی ساده کد 201 از فروشگاه اتصال شبکه :

* شورتی

* با گارانتی اتصال شبکه

کمربند دکل
قیمت : 429,000 تومان
1398/06/12
رادیو وایرلس LHG XL 52 ac میکروتیک
خرید و فروش آنلاین رادیو وایرلس LHG XL 52 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 1 پورت 10/100/1000

* 1 پورت SFP

* هر دو باند 5 و 2.4

* با گارانتی اتصال شبکه

رادیو میکروتیک - قیمت LHG XL 52 ac
دارای Outdoor
دارای
دارای 2.4 و 5.8 گیگاهرتز
دارای 600 مگابیت بر ثانیه
دارای 30dBm
دارای 1*10/100/1000
دارای ندارد
دارای دارد
دارای
دارای دارد
دارای 2
دارای 27
بزودی
1398/06/10
سوییچ DGS 1210 28 دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1210 28 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 عدد پورت 10/100/1000

* سوئیچ هوشمند

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1210 28
قیمت : 2,900,000 تومان
1398/06/10
سوییچ DGS 1210 28P دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1210 28P دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 عدد پورت 10/100/1000

* سوئیچ هوشمند

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1210 28P
قیمت : 6,400,000 تومان
1398/06/10
سوییچ DGS 1100-05 دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1100-05 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 عدد پورت 10/100/1000

* سوئیچ هوشمند

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1100-05
قیمت : 600,000 تومان
1398/06/10
سوییچ DGS 1024D دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1024D دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 24 عدد پورت 10/100/1000

* سوئیچ عیر مدیریتی

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1024D
قیمت : 1,800,000 تومان
1398/06/07
سوییچ DGS 1008P دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1008P دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 8 عدد پورت 10/100/1000

* 8 عدد پورت PoE

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1008P
قیمت : 1,150,000 تومان
1398/06/06
سوییچ DGS 1008MP دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1008MP دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 8 عدد پورت 10/100/1000

* 8 عدد پورت PoE

* غیر مدیریتی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1008MP
قیمت : 1,799,000 تومان
1398/06/06
سوییچ DGS 1008A دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1008A دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 8 عدد پورت 10/100/1000

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1008A
قیمت : 369,000 تومان
1398/06/06
سوییچ DGS 1005A دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 1005A دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 عدد پورت 10/100/1000

* غیر مدیریتی

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 1005A
قیمت : 290,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5532-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5532-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 32 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTSHP5532-N
قیمت : 1,980,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5529-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5529-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 29 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTSHP5529-N
قیمت : 1,680,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5526-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTSHP5526-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 26 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTSHP5526-N
قیمت : 1,280,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTHP5537-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTHP5537-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 37 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTHP5537-N
قیمت : 2,810,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTHP5535-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTHP5535-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 35 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTHP5535-N
قیمت : 2,210,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANTHP5532-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANTHP5532-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 32 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANTHP5532-N
قیمت : 1,810,000 تومان
1398/05/28
آنتن دیش دلتالینک ANT5527-N
خرید و فروش آنلاین آنتن دیش دلتالینک ANT5527-N از فروشگاه اتصال شبکه :

* 27 dBi

* فرکانس 4.8 -6.1

* با گارانتی اتصال شبکه

انتن دلتالینک - دیش دلتالینک - قیمت ANT5527-N
قیمت : 810,000 تومان
1398/05/22
سوییچ DGS 108 دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 108 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 8 عدد پورت 10/100/1000

* غیر مدیریتی

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 108
قیمت : 450,000 تومان
1398/05/19
سوییچ DGS 105 دی لینک
خرید و فروش آنلاین سوییچ DGS 105 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 عدد پورت 10/100/1000

* غیر مدیریتی

* سوئیچ دسکتاپی

* با گارانتی اتصال شبکه

سوییچ دی لینک - قیمت DGS 105
قیمت : 360,000 تومان
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020