همه دسته ها
1398/04/03
روتر سوئیچ دست دوم CRS210-8G-2S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ دست دوم CRS210-8G-2S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت دست دوم CRS210-8G-2S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,500,000 تومان
1398/04/03
کر روتر دست دوم +CR1009-8G-1S-1S میکروتیک
روش های خرید کر روتر دست دوم +CR1009-8G-1S-1S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت دست دوم +CR1009-8G-1S-1S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,000,000 تومان
1398/04/03
کور روتر دست دوم CCR1036-12G-4S میکروتیک
روش های خرید کر روتر دست دوم CCR1036-12G-4S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت دست دوم CCR1036-12G-4S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 8,900,000 تومان
1398/04/02
کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک
روش های خرید کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت +CCR1072-1G-8S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-1S+PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB1100AHx4 Dude Edition میکروتیک
روش های خرید روتر RB1100AHx4 Dude Edition میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB1100AHx4 Dude Edition - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB1100AHx4 میکروتیک
روش های خرید روتر RB2011UiAS-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB2011UiAS-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB4011iGS+RM میکروتیک
روش های خرید روتر RB4011iGS+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB4011iGS+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر سوئیچ CRS317-1G-16S+RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS317-1G-16S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS317-1G-16S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر سوئیچ CRS328-24P-4S+RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS328-24P-4S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS328-24P-4S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/04/01
روتر سوئیچ CRS328-4C-20S-4S+RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS328-4C-20S-4S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS328-4C-20S-4S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/03/29
آداپتور پی او ای ایرفایبر یو بی ان تی - Adapter PoE AirFiber ubnt
روش های خرید آداپتور پی او ای ایرفایبر یو بی ان تی - Adapter PoE AirFiber ubnt از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت Adapter PoE AirFiber ubnt - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,190,000 تومان
1398/03/26
آداپتور پی او ای IP-COM POE Adaptor 30w
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 300,000 تومان
1398/03/26
آداپتور پی او ای فی هانگ Phihong POE Adaptor 48v 1A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 240,000 تومان
1398/03/26
آداپتور پی او ای فی هانگ Phihong POE Adaptor 48v 350mA
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 190,000 تومان
1398/03/26
آداپتور پی او ای یو بی ان تی UBNT 48v 0.5A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 199,000 تومان
قیمت : 190,000 تومان
1398/03/25
روتر سوئیچ CRS309-1G-8S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS309-1G-8S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS309-1G-8S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/03/25
روتر سوئیچ CRS112-8P-4S-IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS112-8P-4S-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS326-24G-2S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/03/22
روتر سوئیچ CRS305-1G-4S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS305-1G-4S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS305-1G-4S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
دارای
تماس بگیرید
1398/03/20
آداپتور کمبیوم موتورولا پی او ای Adapter Poe PIDU Cambium Motorola
روش های خرید آداپتور موتورولا پی او ای Adapter Poe Motorola از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت آداپتور موتورولا پی او ای - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 2,500,000 تومان
قیمت : 2,300,000 تومان
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020