سیم مهار نمره 8

نگه دارنده دکل – یک طرف سیم مهار به دکل و طرف دیگر به مهارکش وصل می شود و نحوه اتصال از طریق کرپی می باشد . سیم مهر بسته به استراتژی محل مهار هر ۶ متر یا هر ۹ متر نصب می شود .
قیمت : 4,900 تومان
امتیاز قابل کسب : 0
امتیاز قابل استفاده : 0

| -1 | 0
˂
  • سیم مهار نمره 8
˃
| 191 | 1398/05/16

امتیاز کاربران به این کالا

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020