1394/04/17
رک ایستاده 27 یونیت - TRZ-8027b
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده EZ
27 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 40 یونیت - TRZ-8040
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده EZ
40 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده اولترا 42 یونیت - TRU-1042
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده Ultra
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک دیواری 6 یونیت تیام TRZ-4506
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک دیواری
6 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 27 یونیت - TRZ-8027
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده EZ
27 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک هوشمند ایستاده هایپر 42 یونیت - TRH-1042p
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده هوشمند 42 یونیت - TRI-1042
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک سرور 42 یونیت - TRS-1042p
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک سرور
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک دیتا 35 یونیت تیام TRD-7535
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک دیتا
35 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده هوشمند دیجی TRG-1054
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک هوشمند ایستاده Digi
42 یونیت افقی 12 یونیت عمودی
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده هوشمند TRG-1054p
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/04/17
رک 42 یونیت مخصوص توزیع کابل - TRD-6042
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 35 یونیت تیام TRB-8035
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
35 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 42 یونیت تیام TRB-8042
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
42 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 16 یونیت تیام TRB-6016
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
9 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 20 یونیت تیام TRB-6020
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
20 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 27 یونیت تیام TRB-6027
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
27 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک دیواری 9 یونیت Base تیام TRB-4509
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک دیواری
9 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک ایستاده 27 یونیت تیام TRB-1027
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک ایستاده
27 یونیت
دارد
تماس بگیرید
1394/04/17
رک دیواری 9 یونیت تیام TRB-6009
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
رک دیواری
9 یونیت
دارد
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021