1395/02/18
صاعقه گیر STAR 6-45
این صاعقه گیر نه تنها ازلحاظ تکنیکی و فنی بسیار پیشرفته است بلکه به جهت زیبایی منحصر به فرد می باشد در 16 رنگ مختلف و 3 شکل جرقه گیر و 48 نوع متفاوت که به راحتی در مکان های مختلف به کار می رود قابل انتخاب می باشد و به دلیل کوچک بودن اندازه و رنگ ها ی متنوع تثبیت شده به طورموثری در جلوگیری از خسارات ناشی از صاعقه مورد استفاده قرار می گیرد .
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021