1395/02/18
دکل مهاری G80
این دکل ها به صورت سه ضلعی و چهار ضلعی به صورت سکشن های سه متری که پایه ها از لوله نمره 3 می باشد و B به ترتیب با میلگردهای نمره 8 یا 10 به صورت خرپایی به هم متصل می شود. دکل های مهاری با باربری بسیار کم و تنها برای نصب آنتن های بی سیم و یا دیش های کوچک اینترنت استفاده می گردد. عدد 80 در این مدل بیانگر عرض قاعده 80 سانتی متری هر یک از سه یا چهار وجه این نوع از دکل می باشد
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020