1395/02/18
دکل مونو پل پایه روشنایی
برای روشنایی معابر ، خیابان ها ، پارک ها و استادیوم های ورزشی به کار می روند .طراحی پایه های روشنایی در هر منطقه بسته به نوع ، مساحت و کاربری محیط متفاوت است.جهت جلوگیری از فرسودگی و زنگ زدگی ، دکل ها دارای پوشش گالوانیزه 90 میکرون هستند . از رنگ آمیزی اپوکسی نیز جهت زیباتر شدن و هماهنگی با محیط کاربری پایه روشنایی استفاده می شود .ارتفاع این دکلها تا 36 متر اقتصادی بوده و از نظر فنی توجیه پذیر می باشد.
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021