1395/02/18
دکل مونوپل پایه دوربین
دکل‌های مونوپل با مقاطع چند وجهی ساخته می‌شود. این نوع دکل‌ بر روی یک پایه استوار بوده و لنگر زیادی در پای دکل وجود دارد. لرزش این دکل‌ها به تناسب بقیه دکل‌ها بیشتر می‌یاشد این نوع دکل‌ها با توجه به فضای کمی که اشغال می‌کنند مد نظر قرار گرفته و در محیط‌ های شهری که زمین از ارزش بالائی برخوردار است، استفاده می‌شود. ظرفیت باربری آنها محدود بوده و در اکثر مواقع تنها برای شبکه موبایل استفاده می‌شود. این دکل‌ها تنها با جرثقیل نصب می‌شود،
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021