1395/02/18
دکل خودایستا چهار پایه
این نوع دکل به شکل چهار پایه بوده و مام قطعات دکل از نبشی ساخته می شود و به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند. این دکل ها برای بارهای زیاد و برای ارتفاع های بلندتر از 24 متر استفاده می شوند.
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021