1395/02/18
دکل خود ایستا سه پایه
دکل های خودایستای سه پایه به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می‌باشد. پایه ها از لوله و اعضای داخلی به صورت خرپائی از نبشی ساخته می‌شود. در ساخت پایه ها از نبشی، ٦٠ درجه، میل گرد های تو پر و پرفیل های خم کاری شده استفاده می‌شود. این نوع دکل‌ها برای نصب آنتنهای ماکروویو، آنتن های موبایل و بیسیم استفاده می‌ گردد.

انواع:
دکلهای خود ایستا 3 پایه تمام نبشی تا ارتفاع 120 متر
دکلهای خود ایستا 3 پایه لوله و نبشی تا ارتفاع 120 متر
ساخت متعلقات، ملزومات و اتصالات مورد نیاز دکلها و سیستمهای مخا
خصوصیات محصول :
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021