1398/08/20
اسپلیتر WAS 4002
روش های خرید اسپلیتر WAS 4002 از فروشگاه اتصال شبکه :

* فرکانس 5.8

* دارای دو پورت

* با گارانتی اتصال شبکه

*** با فروشگاه اینترنتی اتصال شبکه همراه باشید ***

قیمت اسپلیتر Splitter
قیمت : 350,000 تومان
1395/03/07
مبدل N to N male Barrel Connector
در برخی موارد که هر دو کانکتور رادیو و آنتن N ماده باشد جهت اتصال می توان از این نوع مبدل استفاده کرد و بدلیل عدم وجود کابل (عدم استفاده از Pigtail ) افت کمی را به لینک تحمیل می کند.
قیمت قبلی : 150,000 تومان
قیمت : 75,000 تومان
1395/03/07
مبدل SMA Revers to Ntype male
در برخی موارد که یک از کانکتورهایی که باید به هم متصل شوند از یک نوع نباشند با استفاده از این مبدل می توان کانکتور SMA را به کانکتور N ماده تبدیل نمود در این مبدلها بدلیل عدم وجود کابل (عدم استفاده از Pigtail ) افت کمی به لینک تحمیل می شود.
تماس بگیرید
1395/03/07
مبدل N to N Female Barrel Connector
در برخی موارد که هر دو کانکتور رادیو و آنتن N نر باشد جهت اتصال می توان از این نوع مبدل استفاده کرد و بدلیل عدم وجود کابل (عدم استفاده از Pigtail ) افت کمی را به لینک تحمیل می کند.
تماس بگیرید
1395/03/07
مبدل TNC to N-Female
در برخی موارد کانکتورهایی که باید به هم متصل شوند از یک نوع نیستند در این صورت با استفاده از این مبدل می توان کانکتور TNC را به کانکتور Ntype ماده تبدیل نمود در این مبدلها بدلیل عدم وجود کابل (عدم استفاده از Pigtail ) افت کمی به لینک تحمیل می شود.
تماس بگیرید
1395/03/07
مبدل SMA Revers To N-Type Female
در برخی موارد کانکتورهایی که باید به هم متصل شوند از یک نوع نیستند در این صورت با استفاده از این مبدل می توان کانکتور SMA را به کانکتور Ntype ماده تبدیل نمود در این مبدلها بدلیل عدم وجود کابل (عدم استفاده از Pigtail ) افت کمی به لینک تحمیل می شود.
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021