1394/03/31
باکس ایندور میکروتیک CA150
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
مشکی
indoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس 4 سوراخ Outdoor
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
نقره ای
Outdoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ایندور میکروتیک CA800
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
مشکی
indoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ایندور میکروتیک Box 433
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم تقویت شده
مشکی
indoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ضد آب AP1002B
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
سفید
Outdoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ضد آب 1003B Outdoor
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
سفید
Outdoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ایندور میکروتیک CA411-711
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
مشکی
indoor
تماس بگیرید
1394/03/31
باکس ایندور میکروتیک CA493
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
آلومینیوم
مشکی
indoor
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020