1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Super Lite Connectorized
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650( lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650 (Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو (PTP 650 (Full با 450Mbps
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
250 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Super Lite Integrated
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Full با 450Mbps
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
250 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Full Connectorized
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650( lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650 (Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو (PTP 650 (Full با 450Mbps
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
450 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Full Integrated
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Full با 450Mbps
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
450 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Lite Connectorized
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650( lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو ( PTP 650 (Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو (PTP 650 (Full با 450Mbps
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
125 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 650 Lite Integrated
موتورولا PTP 650 در دو مدل زیر قابل ارائه می باشد:
PTP 650 Connectorized – با قابلیت اتصال به آنتن خارجی، سازگار با انواع آنتن های Dual Polar
PTP 650 Integrated – دارای آنتن داخلی با توان 23dBi

پهنای باند این رادیو به صورت پیش فرض 125MBps بوده ولی قابلیت ارتقا پهنای باند به صورت نرم افزاری از طریق خرید لایسنس تا 250Mbps و 450Mbps را دارا می باشد.
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 lite با 125Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Super lite با 250Mbps
قابلیت ارتقا به رادیو PTP 650 Full با
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
125 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 600 Lite Connectorized
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 150 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 600 Lite Integrated
فرکانس 5.8 گیگاهرتز
پهنای باند 150 مگابیت بر ثانیه
توان خروجی رادیو 27dBm
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 600 Full Connectorized
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 300 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 600 Full Integrated
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 300 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 500 Lite Connectorized
پهنای باند از 25 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
25 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 500 Lite Integrated
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 25 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
25 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
25dBi
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 500 Super Lite Connectorized
پهنای باند از 52 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
52 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/02
رادیو موتورولا PTP 500 Super Lite Integrated
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 52 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
52 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید
1395/03/01
رادیو موتورولا ePMP 1000 Integrated 5.8 GHz
فرکانس کاری 5 گیگاهرتز
توان خروجی رادیو : 30dBm
آنتن داخلی 14 dBi
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
پلاستیک
دارد
1
14dBi
تماس بگیرید
1395/03/01
رادیو موتورولا ePMP 1000 Connectorized 5.8 GHz
فرکانس 5 گیگا هرتز
پهنای باند 200 مگابیت در ثانیه
زاویه دید 90 درجه
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/01
رادیو موتورولا PTP 500 Full Connectorized
پهنای باند از 105 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
108 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
تماس بگیرید
1395/03/01
رادیو موتورولا PTP 500 Full Integrated
توان خروجی 27dBm
پهنای باند از 105 مگابیت بر ثانیه
بازه فرکانسی 5.4 یا 5.8 گیگاهرتز
Outdoor
5.8 گیگاهرتز
108 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
دارد
دارد
فلزی
دارد
1
23dBi
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021