1394/04/12
یو بی ان تی UniFi AP-UAP
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
20dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
6
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی UniFi UAP-LR
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
6
قیمت : 395,000 تومان
قیمت ویژه : 425,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی UAP-PRO
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
3
6
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Rocket M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 395,000 تومان
قیمت ویژه : 420,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی UniFi AP-AC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
28dBm
2*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
3
6
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت ویژه : 1,535,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی UniFi AP-Outdoor
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
6
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بو ان تی PowerBridge M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
26
قیمت : 1,230,000 تومان
قیمت ویژه : 1,265,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Rocket 5 ac
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
450 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
دارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Rocket M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 355,000 تومان
قیمت ویژه : 377,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
28dBm
2*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
10
قیمت : 395,000 تومان
قیمت ویژه : 440,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
2*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت : 410,000 تومان
قیمت ویژه : 435,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی PicoStation M2 HP
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a
2.4 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
8
قیمت : 360,000 تومان
قیمت ویژه : 395,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation 5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a
5.8 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
24dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
14
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation loco 5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation loco M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
23dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
13
قیمت : 260,000 تومان
قیمت ویژه : 295,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی loco M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
23dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
8
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nano Beam M5-400
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a
5.8 گیگاهرتز
26dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
25
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation 2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی AirGrid M5 27dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
27
قیمت : 360,000 تومان
قیمت ویژه : 385,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Bullet M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 325,000 تومان
قیمت ویژه : 340,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تیBullet M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 350,000 تومان
قیمت ویژه : 265,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019