1398/04/23
رادیو وایرلس UniFi LiteBeam M5 یو بی ان تی
روش های خرید رادیو وایرلس UniFi LiteBeam M5 یو بی ان تی از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت LiteBeam M5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 950,000 تومان
قیمت : 1,350,000 تومان
1398/04/29
رادیو وایرلس UniFi PowerBeam M5 400 یو بی ان تی
روش های خرید رادیو وایرلس UniFi PowerBeam M5 400 یو بی ان تی از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت PowerBeam M5 400 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 1,590,000 تومان
قیمت : 2,300,000 تومان
1398/04/23
رادیو وایرلس UniFi Rocket Prism 5AC Gen 2 یو بی ان تی
روش های خرید رادیو وایرلس Rocket Prism 5AC Gen 2 یو بی ان تی از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت Rocket Prism 5AC Gen 2 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 4,050,000 تومان
قیمت : 3,849,000 تومان
1394/04/12
رادیو نانو استیشن یو بیکیوتی Nano Station M5 - M5
روش های خرید رادیو نانو استیشن یو بیکیوتی Nano Station M5 - M5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

*** با فروشگاه اینترنتی اتصال شبکه همراه باشید ***

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a
5.8 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
24dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
14
قیمت قبلی : 1,350,000 تومان
قیمت : 2,000,000 تومان
1394/04/12
رادیو وایرلس Rocket M5 یو بی ان تی
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 800,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی UniFi AP-Outdoor
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
6
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بو ان تی PowerBridge M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
26
قیمت : 3,000,000 تومان
1394/04/12
یو بی ان تی Rocket 5 ac
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
450 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
دارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Rocket M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
28dBm
2*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
10
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی PicoStation M2 HP
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a
2.4 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
8
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation loco 5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nanostation loco M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
23dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
13
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی loco M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
23dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
8
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Nano Beam M5-400
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a
5.8 گیگاهرتز
26dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
25
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی AirGrid M5 27dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
27
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی Bullet M2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تیBullet M5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/12
یو بی ان تی 5 AirFiber
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1 گیگا بیت بر ثانیه
33dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
23
تماس بگیرید
1394/04/11
یو بی ان تی AirFiber AF24
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1.4 گیگا بیت بر ثانیه
33dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
19
تماس بگیرید
1394/04/11
یو بی ان تی AirGrid M5 23dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
23
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021