1398/04/23
رادیو وایرلس SXT LTE میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT LTE میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT LTE - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
52 مگابیت بر ثانیه
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
9
تماس بگیرید
1397/07/23
رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 690,000 تومان
قیمت : 679,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس NetBox 5 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
540 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 1,400,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Basebox 5 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت قبلی : 1,130,000 تومان
قیمت : 1,110,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
24
قیمت قبلی : 2,800,000 تومان
قیمت : 2,750,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
پلاستیک
1
23
قیمت قبلی : 2,050,000 تومان
قیمت : 2,100,000 تومان
1398/03/20
رادیو وایرلس mANTBox 19s میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس mANTBox 19s میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت mANTBox 19s - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
19
قیمت قبلی : 3,000,000 تومان
قیمت : 2,900,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Metal 5SHPn میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت قبلی : 1,360,000 تومان
قیمت : 1,320,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس GrooveA 52 HPn میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس GrooveA 52 HPn میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت GrooveA 52 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
دارد
1
6
قیمت : 1,500,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت Groove 52 HPn - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت : 810,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس LHG HP5 میکروتیک
روش های خرید روتر HG HP5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
24.5
قیمت قبلی : 1,490,000 تومان
قیمت : 1,600,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SEXTANT G - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
18
قیمت قبلی : 1,550,000 تومان
قیمت : 1,500,000 تومان
1398/02/21
رادیو وایرلس LHG 5 میکروتیک
روش های خرید روتر LHG 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
24.5
قیمت قبلی : 910,000 تومان
قیمت : 879,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس SXT SA5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT SA5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT SA5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
540 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
13
قیمت قبلی : 2,050,000 تومان
قیمت : 1,849,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس SXT Lite5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT Lite5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT Lite5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
1 گیگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 1,600,000 تومان
قیمت : 1,650,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس SXT 5HPnD میکروتیک
روش های خریدرادیو وایرلس SXT 5HPnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT 5HPnD - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 1,650,000 تومان
قیمت : 1,750,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 890,000 تومان
قیمت : 859,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس NetMetal 5SHP میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس NetMetal 5SHP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت NetMetal 5SHP - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت قبلی : 2,199,000 تومان
قیمت : 2,100,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DynaDish 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
25
قیمت قبلی : 1,995,000 تومان
قیمت : 2,045,000 تومان
1398/04/12
رادیو وایرلس DynaDish 6 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DynaDish 6 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DynaDish 6 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
4.9 تا 6.05 گيگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
25
تماس بگیرید
1398/04/15
رادیو وایرلس SXT 4G kit میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT 4G kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT 4G kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
600 مگابیت بر ثانیه
2*10/100
دارد
دارد
1
10.5
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020