1398/04/12
رادیو وایرلس DynaDish 6 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DynaDish 6 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DynaDish 6 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
4.9 تا 6.05 گيگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
25
قیمت قبلی : 3,200,000 تومان
قیمت : 5,200,000 تومان
1398/04/11
رادیو وایرلس BaseBox 6 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس BaseBox 6 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت BaseBox 6 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,700,000 تومان
1398/04/15
رادیو وایرلس LHG 4G kit میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس LHG 4G kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت LHG 4G kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
21
قیمت : 3,449,000 تومان
1398/02/21
رادیو وایرلس LHG 5 میکروتیک
روش های خرید روتر LHG 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
24.5
قیمت قبلی : 1,700,000 تومان
قیمت : 1,900,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس DISC Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DISC Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
600 مگابیت بر ثانیه
21dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
21
قیمت قبلی : 1,290,000 تومان
قیمت : 1,580,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت Groove 52 HPn - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت قبلی : 900,000 تومان
قیمت : 1,300,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 2,000,000 تومان
قیمت : 2,750,000 تومان
1398/04/10
رادیو وایرلس SXTsq Lite2 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq Lite2 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq Lite2 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
10
قیمت قبلی : 595,000 تومان
قیمت : 1,100,000 تومان
1398/04/12
رادیو وایرلس NetMetal 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس NetMetal 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت NetMetal 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت قبلی : 3,950,000 تومان
قیمت : 4,300,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
پلاستیک
1
23
قیمت قبلی : 3,300,000 تومان
قیمت : 4,430,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DynaDish 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
25
قیمت قبلی : 4,930,000 تومان
قیمت : 6,500,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Basebox 5 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت قبلی : 1,750,000 تومان
قیمت : 2,300,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
24
قیمت قبلی : 3,900,000 تومان
قیمت : 4,530,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس LHG HP5 میکروتیک
روش های خرید روتر HG HP5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
24.5
قیمت قبلی : 1,400,000 تومان
قیمت : 1,980,000 تومان
1398/04/23
رادیو وایرلس SXT LTE میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT LTE میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT LTE - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
52 مگابیت بر ثانیه
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
9
تماس بگیرید
1398/04/15
رادیو وایرلس SXT LTE kit میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT LTE kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT LTE kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
600 مگابیت بر ثانیه
2*10/100
دارد
پلاستیک
دارد
1
9
قیمت قبلی : 2,250,000 تومان
قیمت : 2,700,000 تومان
1398/04/15
رادیو وایرلس wAP LTE kit میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس wAP LTE kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wAP LTE kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
2
قیمت قبلی : 2,099,000 تومان
قیمت : 2,499,000 تومان
1398/04/11
رادیو وایرلس SXT 6 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT 6 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT 6 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
4.9 تا 6.05 گيگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 1,780,000 تومان
قیمت : 1,649,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس SXTsq 5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq 5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq 5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 1,200,000 تومان
قیمت : 1,500,000 تومان
1397/07/23
رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 1,200,000 تومان
قیمت : 1,300,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SEXTANT G - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
18
قیمت قبلی : 1,800,000 تومان
قیمت : 2,300,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021