1398/06/12
رادیو وایرلس LHG XL 52 ac میکروتیک
خرید و فروش آنلاین رادیو وایرلس LHG XL 52 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 1 پورت 10/100/1000

* 1 پورت SFP

* هر دو باند 5 و 2.4

* با گارانتی اتصال شبکه

رادیو میکروتیک - قیمت LHG XL 52 ac
Outdoor
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
دارد
2
27
بزودی
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
24
قیمت قبلی : 2,695,000 تومان
قیمت : 2,860,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس LHG HP5 میکروتیک
روش های خرید روتر HG HP5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
24.5
قیمت قبلی : 1,700,000 تومان
قیمت : 1,780,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DynaDish 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DynaDish 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
25
قیمت قبلی : 2,040,000 تومان
قیمت : 2,010,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 810,000 تومان
قیمت : 770,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس QRT 5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت QRT 5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
پلاستیک
1
23
قیمت قبلی : 2,060,000 تومان
قیمت : 1,930,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس SXT 5HPnD میکروتیک
روش های خریدرادیو وایرلس SXT 5HPnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT 5HPnD - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 1,750,000 تومان
قیمت : 1,780,000 تومان
1398/03/20
رادیو وایرلس mANTBox 19s میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس mANTBox 19s میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت mANTBox 19s - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
19
قیمت قبلی : 2,779,000 تومان
قیمت : 2,900,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس SXT Lite5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT Lite5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT Lite5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
1 گیگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 1,600,000 تومان
قیمت : 1,650,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SEXTANT G 5HPnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SEXTANT G - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
18
قیمت قبلی : 1,390,000 تومان
قیمت : 1,370,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس NetMetal 5SHP میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس NetMetal 5SHP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت NetMetal 5SHP - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت قبلی : 2,100,000 تومان
قیمت : 2,070,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Basebox 5 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت قبلی : 1,049,000 تومان
قیمت : 1,090,000 تومان
1398/04/04
رادیو وایرلس SXTsq 5 HP میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq 5 HP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq 5 High Power - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
28dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 809,000 تومان
قیمت : 779,000 تومان
1397/07/23
رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXTsq Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت قبلی : 630,000 تومان
قیمت : 615,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Metal 5SHPn میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100
ندارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت قبلی : 1,169,000 تومان
قیمت : 1,350,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس SXT SA5 ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT SA5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT SA5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
540 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
13
قیمت قبلی : 1,800,000 تومان
قیمت : 1,780,000 تومان
1398/04/11
رادیو وایرلس SXT 6 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس SXT 6 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت SXT 6 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
4.9 تا 6.05 گيگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت قبلی : 1,780,000 تومان
قیمت : 1,649,000 تومان
1397/07/24
رادیو وایرلس DISC Lite5 میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس DISC Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
---
802.11a/n
600 مگابیت بر ثانیه
21dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
21
قیمت قبلی : 789,000 تومان
قیمت : 749,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس GrooveA 52 HPn میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس GrooveA 52 HPn میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت GrooveA 52 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
دارد
1
6
قیمت قبلی : 1,330,000 تومان
قیمت : 1,500,000 تومان
1394/04/04
رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس Groove 52 HPn میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت Groove 52 HPn - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
قیمت قبلی : 850,000 تومان
قیمت : 830,000 تومان
1394/04/05
رادیو وایرلس QRT 2 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
35dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
17
قیمت : 1,850,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020