1397/09/12
میکروتیک hAP ac lite ( RB952Ui-5ac2nD )
روش های خرید hAP ac lite از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
قیمت : 670,000 تومان
قیمت ویژه : 670,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک hAP lite
روش های خرید hAP lite از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
---
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
22dBm
4*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
قیمت : 510,000 تومان
قیمت ویژه : 510,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک Metal 52 ac
روش های خرید Metal 52 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
---
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
فلزی
دارد
1
6
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت ویژه : 1,550,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک LHG HP5
روش های خرید LHG HP5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
24dBm
1*10/100
ندارد
دارد
2
24.5
قیمت : 960,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک SXT Lite5 ac
روش های خرید SXT Lite5 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
---
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
دارد
2
16
قیمت : 920,000 تومان
قیمت ویژه : 920,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک DISC Lite5
روش های خرید DISC Lite5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
---
802.11a/n
600 مگابیت بر ثانیه
21dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
21
قیمت : 690,000 تومان
قیمت ویژه : 690,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک SXTsq 5 ac
روش های خرید SXTsq 5 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
---
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
16
قیمت : 950,000 تومان
قیمت ویژه : 950,000 تومان
1397/07/23
میکروتیک SXTsq Lite5
روش های خرید SXTsq Lite5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
17dBm
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت : 720,000 تومان
قیمت ویژه : 720,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
14
قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت ویژه : 1,350,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SEXTANT G 5HPnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
18
قیمت : 1,480,000 تومان
قیمت ویژه : 1,480,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک نت متال 5 NetMetal 5 RB921UAGS-5HPacT-NMl
روش های خرید نت متال 5 - net metal 5 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
33dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت : 1,850,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک NetMetal 5 2000mW Triple
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
33dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت : 1,850,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT SA5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
14
قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت ویژه : 1,350,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک NetMetal 5 1700mW Dual
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
32dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت : 1,850,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک NetMetal 5 1700mW Triple
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
32dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
فلزی
ندارد
قیمت : 1,850,000 تومان
قیمت ویژه : 1,850,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT HG5 ac
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n/ac
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
17
قیمت : 425,000 تومان
قیمت ویژه : 440,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT Lite2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
10
قیمت : 210,000 تومان
قیمت ویژه : 225,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT Lite5
روش های خرید SXT Lite5 ac از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE و sxt
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
27dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت : 860,000 تومان
قیمت ویژه : 860,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT 5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Outdoor
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
540 مگا بیت بر ثانیه
30dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت : 980,000 تومان
قیمت ویژه : 980,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT 5 ac
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11ac
5.8 گیگاهرتز
540 مگا بیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
دارد
ندارد
پلاستیک
دارد
1
16
قیمت : 410,000 تومان
قیمت ویژه : 425,000 تومان
1394/04/05
میکروتیک SXT HG5
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
---
802.11a/n
5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
31dBm
1*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
17
قیمت : 340,000 تومان
قیمت ویژه : 355,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019