1398/04/02
روتر RB1100AHx4 میکروتیک
روش های خرید روتر RB1100AHx4 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB1100AHx4 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 4,600,000 تومان
قیمت : 5,300,000 تومان
1394/03/12
کر روتر CCR1036-12G-4S-EM میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1036-12G-4S-EM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1036-12G-4S-EM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
16
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت قبلی : 13,400,000 تومان
قیمت : 12,880,000 تومان
1397/07/24
کر روتر +CCR1009-7G-1C-1S میکروتیک
روش های خرید کر روتر +CCR1009-7G-1C-1S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت +CCR1009-7G-1C-1S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
ندارد
1
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
قیمت قبلی : 5,980,000 تومان
قیمت : 5,970,000 تومان
1394/03/29
روتر hEX lite میکروتیک - RB750r2
روش های خرید روتر hEX lite میکروتیک - RB750r2 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hEX lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
850 MHz
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
قیمت قبلی : 580,000 تومان
قیمت : 560,000 تومان
1397/07/24
روتر hEX میکروتیک - RB750Gr3
روش های خرید روتر hEX میکروتیک - RB750Gr3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hEX - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
880
256
ندارد
0
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت قبلی : 742,000 تومان
قیمت : 719,000 تومان
1397/07/24
روتر RB3011UiAS-RM میکروتیک
خرید و فروش آنلاین روتر RB3011UiAS-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 10 پورت 10/100/1000

* 1 پورت SFP

* سطح لاینسس 5

* با گارانتی اتصال شبکه

روتر میکروتیک - قیمت RB3011UiAS-RM
ندارد
1.4
1
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت قبلی : 2,620,000 تومان
قیمت : 2,615,000 تومان
1394/03/30
روتر RB2011UiAS-RM میکروتیک
خرید و فروش آنلاین روتر RB2011UiAS-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 5 پورت 10/100/1000

* 5 پورت 10/100

* سطح لاینسس 5

* با گارانتی اتصال شبکه

روتر میکروتیک - قیمت RB2011UiAS-RM
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 1,545,000 تومان
قیمت : 1,630,000 تومان
1398/04/05
روتر PowerBox میکروتیک - RB750P-PBr2
روش های خرید روتر PowerBox میکروتیک - RB750Gr3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت PowerBox - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,000,000 تومان
1398/04/16
روتربرد RB450Gx4 میکروتیک
روش های خریدروتربرد RB450Gx4 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB450Gx4 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/15
روتربرد 911 Lite5 dual میکروتیک
روش های خریدروتربرد 911 Lite5 dual میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت 911 Lite5 dual - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/15
روتربرد 911 Lite5 ac میکروتیک
روش های خرید روتربرد 911 Lite5 ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت 911 Lite5 ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/15
روتربرد 911 Lite5 میکروتیک
روش های خریدروتربرد 911 Lite5 میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت 911 Lite5 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/05
روتر PowerBox Pro میکروتیک - RB960PGS-PB
روش های خرید روتر PowerBox Pro میکروتیک - RB960PGS-PB از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت PowerBox Pro - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/05
روتر hEX S میکروتیک - RB760iGS
روش های خرید روتر hEX S میکروتیک - RB760iGSاز فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hEX S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
880 MHz
دارد
1
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1398/04/05
روتر hEX PoE میکروتیک - RB960PGS
روش های خرید روتر hEX PoE میکروتیک - RB960PGSاز فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hEX PoE - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
800 MHz
16 MB
دارد
1
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1398/04/05
روتر hEX PoE lite میکروتیک - RB750UPr2
روش های خرید روتر hEX PoE liteمیکروتیک - RB750Gr3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hEX PoE lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
650 MHz
16 MB
ندارد
1
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1398/04/05
روتربرد RB953GS-5HNT-RP میکروتیک
روش های خرید روتربرد RB953GS-5HNT-RP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB953GS-5HNT-RP - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/04
روتر وایرلس RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN میکروتیک
روش های خرید روتر وایرلس RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,300,000 تومان
1398/04/02
کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک
روش های خرید کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت +CCR1072-1G-8S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
1 GHz
16 GB
دارد
2
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-1S+PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
1 GHz
2 GB
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
1 GHz
1 GB
دارد
1
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020