1397/07/24
میکروتیک +CCR1009-7G-1C-1S
روش های خرید +CCR1009-7G-1C-1S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
ندارد
ندارد
1
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
قیمت : 6,000,000 تومان
قیمت ویژه : 6,000,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک hEX
روش های خرید hEX از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
ندارد
880
256
ندارد
0
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت : 820,000 تومان
قیمت ویژه : 820,000 تومان
1397/07/24
میکروتیک RB3011UiAS-RM
روش های خرید RB3011UiAS-RM از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه چند منظوره

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات میکروتیک و POE
ندارد
1.4
1
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت : 2,150,000 تومان
قیمت ویژه : 2,150,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB922UAGS-5HPacD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
میکروتیک RB912UAG-2HPnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
قیمت : 308,000 تومان
قیمت ویژه : 321,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB2011UiAS-2HnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 1,700,000 تومان
قیمت ویژه : 1,700,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB911G-5HPacD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
قیمت : 312,000 تومان
قیمت ویژه : 332,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB911G-5HPnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
قیمت : 220,000 تومان
قیمت ویژه : 240,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB912UAG 5HPnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
قیمت : 295,000 تومان
قیمت ویژه : 317,000 تومان
1394/04/26
میکروتیک RB911G-2HPnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
قیمت : 188,000 تومان
قیمت ویژه : 202,000 تومان
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB711-5Hn-U
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB711GA-5HnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
میکروتیک RB711-2Hn
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB711-2HnD
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB711-5Hn
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB450G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 342,000 تومان
قیمت ویژه : 363,000 تومان
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB493AH
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 605,000 تومان
قیمت ویژه : 630,000 تومان
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB493G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 750,000 تومان
قیمت ویژه : 775,000 تومان
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB433L
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB433UL
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد میکروتیک RB450
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019