1398/04/02
کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک
روش های خرید کر روتر +CCR1072-1G-8S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت +CCR1072-1G-8S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-1S+PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-1S+PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/02
کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک
روش های خرید کر روتر CCR1009-7G-1C-PC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CCR1009-7G-1C-PC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB1100AHx4 Dude Edition میکروتیک
روش های خرید روتر RB1100AHx4 Dude Edition میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB1100AHx4 Dude Edition - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB1100AHx4 میکروتیک
روش های خرید روتر RB2011UiAS-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB2011UiAS-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر RB4011iGS+RM میکروتیک
روش های خرید روتر RB4011iGS+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB4011iGS+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1394/03/29
روتر hEX lite میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 619,000 تومان
قیمت : 600,000 تومان
1394/03/30
روتر RB2011UiAS-RM میکروتیک
روش های خرید روتر RB2011UiAS-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB2011UiAS-RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 1,729,000 تومان
قیمت : 1,699,000 تومان
1397/09/25
روتر RB450G میکروتیک
روش های خرید روتر RB450G میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی فروشگاه اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

محصولات دست دوم میکروتیک و POE و SXT
قیمت قبلی : 1,580,000 تومان
قیمت : 1,500,000 تومان
1397/07/24
کر روتر +CCR1009-7G-1C-1S میکروتیک
روش های خرید کر روتر +CCR1009-7G-1C-1S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت +CCR1009-7G-1C-1S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
ندارد
1
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
تماس بگیرید
1397/07/24
روتر hEX میکروتیک - RB750Gr3
روش های خرید روتر hEX میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
880
256
ندارد
0
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت قبلی : 790,000 تومان
قیمت : 780,000 تومان
1397/07/24
روتر RB3011UiAS-RM میکروتیک
روش های خرید روتر RB3011UiAS-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB3011UiAS-RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
1.4
1
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
قیمت قبلی : 2,690,000 تومان
قیمت : 2,600,000 تومان
1394/04/26
روتربرد RB922UAGS-5HPacD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB912UAG-2HPnD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB911G-5HPacD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB911G-5HPnD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB912UAG 5HPnD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB911G-2HPnD میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 3
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB493AH میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB493G میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/04/26
روتربرد RB433 میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020