1398/10/01
روتر سوئیچ CRS312-4C+8XG-RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS312-4C+8XG-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS312-4C+8XG-RM
دارد
650 MHz
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
swos
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 84,000,000 تومان
قیمت : 8,400,000 تومان
1398/03/20
روتر سوئیچ CRS326-24G-2S+RM میکروتیک
خرید و فروش آنلاین روتر سوئیچ CRS326-24G-2S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 24 پورت 10/100/1000

* 2 پورت +SFP

* سطح لاینسس 5

* با گارانتی اتصال شبکه

روتر سوئیچ میکروتیک - قیمت CRS326-24G-2S+RM
ندارد
800 MHz
دارد
دارد
دارد
swos
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 3,500,000 تومان
قیمت : 3,900,000 تومان
1398/03/20
روتر سوئیچ CRS210-8G-2S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS210-8G-2S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS210-8G-2S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
400 MHz
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 3,300,000 تومان
قیمت : 3,500,000 تومان
1398/04/02
روتر سوئیچ CRS328-24P-4S+RM میکروتیک
خرید و فروش آنلاین روتر سوئیچ CRS328-24P-4S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 24 پورت 10/100/1000PoE

* 4 پورت +SFP

* سطح لاینسس 5

* با گارانتی اتصال شبکه

روتر سوئیچ میکروتیک - قیمت CRS328-24P-4S+RM
ندارد
800 MHz
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت قبلی : 9,000,000 تومان
قیمت : 14,000,000 تومان
1398/04/10
سوئیچ FiberBox میکروتیک
روش های خرید سوئیچ FiberBox میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت FiberBox - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/04
سوئیچ CSS326-24G-2S+RM میکروتیک
روش های خرید سوئیچ CSS326-24G-2S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CSS326-24G-2S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
2 MB
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
swos
SwOS
تماس بگیرید
1398/04/04
روتر سوئیچ CRS112-8G-4S-IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS112-8G-4S-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS112-8G-4S-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
400 MHz
128 MB
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1398/04/04
روتر سوئیچ CRS106-1C-5S میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS106-1C-5S میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS106-1C-5S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
400 MHz
128 MB
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1398/04/02
روتر سوئیچ CRS317-1G-16S+RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS317-1G-16S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS317-1G-16S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
800 MHz
1 GB
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت : 8,000,000 تومان
1398/04/01
روتر سوئیچ CRS328-4C-20S-4S+RM میکروتیک
خرید و فروش آنلاین روتر سوئیچ CRS328-4C-20S-4S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* 4 پورت Combo

* 4 پورت +SFP

* 20 پورت SFP

* با گارانتی اتصال شبکه

روتر سوئیچ میکروتیک - قیمت CRS328-4C-20S-4S+RM
دارد
800 MHz
512 MB
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
swos
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1398/03/25
روتر سوئیچ CRS309-1G-8S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS309-1G-8S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS309-1G-8S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
800 MHz
512 MB
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
swos
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1398/03/25
روتر سوئیچ CRS112-8P-4S-IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS112-8P-4S-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS326-24G-2S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
400 MHz
128 MB
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1398/03/22
روتر سوئیچ CRS305-1G-4S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS305-1G-4S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS305-1G-4S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
800 MHz
512 MB
دارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
swos
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/30
سوئیچ RB260GSP میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
swos
SwOS
تماس بگیرید
1394/03/29
روتر RB1100AH میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1394/03/29
روتر سوئیچ CRS125-24G-1S-IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS125-24G-1S-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS125-24G-1S-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/29
روتر سوئیچ CRS125-24G-1S-RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS125-24G-1S-RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS125-24G-1S-RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/29
روتر سوئیچ CRS212-1G-10S-1S+IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS212-1G-10S-1S+IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS212-1G-10S-1S+IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/28
سوئیچ RB260GS میکروتیک
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
swos
SwOS
تماس بگیرید
1394/03/28
روتر سوئیچ CRS226-24G-2S+RM میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS226-24G-2S+RM میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS226-24G-2S+RM - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/18
روتر سوئیچ CRS109-8G-1S-2HnD-IN میکروتیک
روش های خرید روتر سوئیچ CRS109-8G-1S-2HnD-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت CRS109-8G-1S-2HnD-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
دارد
128
دارد
ندارد
ندارد
دارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 3,200,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021