1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 888 E/K9
روش های خرید روتر Cisco 888 E/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,850,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 3945/K9
روش های خرید روتر Cisco 3945/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 7,800,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 3845
روش های خرید روتر Cisco 3845 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,930,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 888
روش های خرید روتر Cisco 888 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,420,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 878/K9
روش های خرید روتر Cisco 878/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 800,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 2921/K9
روش های خرید روتر Cisco 2921/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,800,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 2911/K9
روش های خرید روتر Cisco 2911/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,600,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 2901/K9
روش های خرید روتر Cisco 2901/K9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,600,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 2811
روش های خرید روتر 2811 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 800,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 1941/k9
روش های خرید روتر 1941/k9 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,380,000 تومان
1398/08/19
روتر سیسکو Cisco 1841
روش های خرید روتر 1841 :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 1,250,000 تومان
قیمت : 1,350,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021