1398/03/19
مهارکش نمره 12
مهارکش نمره 12
قیمت : 28,000 تومان
1395/03/07
صفحه زیر دکل G45
نصب شده زیر دکل – در داخل فوندانسیون زیر دکل تعبیه شده و به وسیله بولت و رول بولت مهار می باشد
قیمت : 100,000 تومان
1395/03/07
صفحه زیر دکل G35
نصب زیر دکل در داخل فوندانسیون زیر دکل تعبیه شده و به وسیله بولت و رول بولت مهار می باشد
قیمت : 85,000 تومان
1395/03/07
گوشواره
نصب شده روی مهارکش (آن طرفی که سیم مهار کشیده می شود .) به صورتی که سیم مهار روی شیار روی گوشواره قرار می گیرد .
قیمت : 2,500 تومان
1395/03/07
تاج دکل
نصب شده برروی آخرین سکشن دکل – محل نصب روشنایی دکل
قیمت : 55,000 تومان
1395/03/07
کرپی
بست مورد نیازسیم مهار
قیمت : 2,500 تومان
1395/03/07
سیم مهار استخوانی
نگه دارنده دکل – یک طرف سیم مهار به دکل و طرف دیگر به مهارکش وصل می شود و نحوه اتصال از طریق کرپی می باشد . سیم مهر بسته به استراتژی محل مهار هر ۶ متر یا هر ۹ متر نصب می شود .
تماس بگیرید
1395/03/07
مهارکش نمره 16
یک سر آن به سوراخ لچکی قلاب شده و سر دیگر آن سیم مهار به وسیله کرپی به آن متصل می شود
قیمت قبلی : 28,000 تومان
قیمت : 35,000 تومان
1395/03/07
پیچ و مهره صفحه ذوزنقه
نگه دارنده لچکی برروی عصایی
صفحه ذوزنقه
قیمت : 6,000 تومان
1395/03/07
پیچ و مهره دکل
تعبیه شده در سوراخهای دکل – هر سکشن نیاز به ۶ پیچ و مهره دارد .
قیمت : 3,000 تومان
1395/03/07
صفحه ذوزنقه
بسته به تعداد مهارکش لچکی ها از ۳ سوراخ تا ۶ سوراخه موجود می باشند به صورتی در هرکدام از این سوراخها یک مهارکش متصل می شود همچنین هر لچکی دارای یک سوراخ در بالای خود می باشد که این سوراخ محل تعبیه پیچ نمره ۲۲ جهت اتصال به سوراخ عصایی می باشد .
قیمت : 35,000 تومان
1395/03/07
عصایی پیچی با متعلقات
جهت نصب روی پشت بام – سر پیچی آن داخل دیوار پیچ شده و سر سوراخ آن با پیچ ۲۲ به لچکی متصل می شود
قیمت : 70,000 تومان
1395/03/07
عصایی
جهت نصب روی زمین – سر قلاب عصایی در داخل زمین تعبیه شده و سر سوراخ آن به لچکی با پیچ ۲۲ متصل می شود
قیمت : 60,000 تومان
1395/03/07
بولت با متعلقات
نگه دارنده صفحه زیر دکل – تعبیه شده در فوندانسیون زیر دکل
قیمت : 55,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020