1395/03/07
صفحه زیر دکل G45
نصب شده زیر دکل – در داخل فوندانسیون زیر دکل تعبیه شده و به وسیله بولت و رول بولت مهار می باشد
تماس بگیرید
1395/03/07
صفحه زیر دکل G35
نصب زیر دکل در داخل فوندانسیون زیر دکل تعبیه شده و به وسیله بولت و رول بولت مهار می باشد
تماس بگیرید
1395/03/07
گوشواره
نصب شده روی مهارکش (آن طرفی که سیم مهار کشیده می شود .) به صورتی که سیم مهار روی شیار روی گوشواره قرار می گیرد .
تماس بگیرید
1395/03/07
تاج دکل
نصب شده برروی آخرین سکشن دکل – محل نصب روشنایی دکل
تماس بگیرید
1395/03/07
کرپی
بست مورد نیازسیم مهار
تماس بگیرید
1395/03/07
سیم مهار استخوانی
نگه دارنده دکل – یک طرف سیم مهار به دکل و طرف دیگر به مهارکش وصل می شود و نحوه اتصال از طریق کرپی می باشد . سیم مهر بسته به استراتژی محل مهار هر ۶ متر یا هر ۹ متر نصب می شود .
تماس بگیرید
1395/03/07
مهارکش
یک سر آن به سوراخ لچکی قلاب شده و سر دیگر آن سیم مهار به وسیله کرپی به آن متصل می شود
تماس بگیرید
1395/03/07
پیچ و مهره لچکی
نگه دارنده لچکی برروی عصایی
تماس بگیرید
1395/03/07
پیچ و مهره دکل
تعبیه شده در سوراخهای دکل – هر سکشن نیاز به ۶ پیچ و مهره دارد .
تماس بگیرید
1395/03/07
لچکی
بسته به تعداد مهارکش لچکی ها از ۳ سوراخ تا ۶ سوراخه موجود می باشند به صورتی در هرکدام از این سوراخها یک مهارکش متصل می شود همچنین هر لچکی دارای یک سوراخ در بالای خود می باشد که این سوراخ محل تعبیه پیچ نمره ۲۲ جهت اتصال به سوراخ عصایی می باشد .
تماس بگیرید
1395/03/07
عصایی پیچی با متعلقات
جهت نصب روی پشت بام – سر پیچی آن داخل دیوار پیچ شده و سر سوراخ آن با پیچ ۲۲ به لچکی متصل می شود
تماس بگیرید
1395/03/07
عصایی
جهت نصب روی زمین – سر قلاب عصایی در داخل زمین تعبیه شده و سر سوراخ آن به لچکی با پیچ ۲۲ متصل می شود
تماس بگیرید
1395/03/07
بولت با متعلقات
نگه دارنده صفحه زیر دکل – تعبیه شده در فوندانسیون زیر دکل
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020