1395/02/23
آنتن سکتور وایز wis-ans5820
قابلیت کارکرد در دو باند فرکانسی 2.4 و 5 گیگاهرتز
دارای توان 20dbi – دارای زاویه فرکانس 90 درجه
قابل اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور RP-SMA فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس یک نقطه به چند نقطه
تماس بگیرید
1395/02/23
آنتن سکتور وایز wis-ans5819
قابلیت کارکرد در دو باند فرکانسی 2.4 و 5 گیگاهرتز
دارای زاویه فرکانس 120 درجه
قابل اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور RP-SMA فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس یک نقطه به چند نقطه
تماس بگیرید
1395/02/23
آنتن سکتور وایز wis-ans5818
قابلیت کارکرد در دو باند فرکانسی 2.4 و 5 گیگاهرتز
دارای توان 18dbi
دارای زاویه فرکانس 90 درجه
قابل اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور RP-SMA فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس یک نقطه به چند نقطه
تماس بگیرید
1395/02/23
آنتن سکتور وایز ans2417
قابلیت کارکرد در باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز
دارای توان 17dbi – دارای زاویه فرکانس 90 درجه
قابل اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور RP-SMA فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس یک نقطه به چند نقطه
تماس بگیرید
1395/02/23
آنتن امنی وایز WIS-ano5812
قابلیت کارکرد در باند فرکانسی 5 گیگاهرتز
دارای توان 12dbi
قابل اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور N-type فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس نقطه به نقطه و یک نقطه به چند نقطه
تماس بگیرید
1395/02/23
آنتن دیش وایز wis-and5829
کارکرد در باند فرکانسی 5 گیگاهرتز
توان 29dbi – دارای زاویه فرکانس 6 درجه
اتصال به رادیوهای بیس استیشن سری S
افزایش دهنده برد وایرلس
سازگار با WiD TDMA برای ارتقای محدوده شبکه وایرلس
دارای کانکتور N-type فضای خارجی ضد آب
مناسب برای ایجاد لینکهای وایرلس نقطه به نقطه
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021