1395/02/23
دیش دلتالینک 31Dbi Dual
مدل ant-5531N آنتن پارابولیک 31 dBi کیفیت بالا می باشد. مناسب برای لینک های طولانی مخصوصا لینک های نقطه به نقطه بیش از 80 کیلومتر که دارای دید کاملا مستقیم هستند. در این دیش از فناوری MIMO استفاده شده که پهنای باند بالایی به شما می دهد .
تماس بگیرید
1395/02/23
دیش دلتالینک 27Dbi Dual
مدل ant-5527N آنتن پارابولیک دیش 27 dBi با کیفیت بالا می باشد. مناسب برای لینک های طولانی مخصوصا لینک های نقطه به نقطه که بیشتر از 30 کیلومتر و دارای دید کاملا مستقیم هستند. در این دیش از فناوری MIMO استفاده شده است که پهناd باند بالایی به شما می دهد .
تماس بگیرید
1395/02/18
دیش دلتالینک 33Dbi Dual
مدل ant-5533N آنتن پارابولیک دیش 33 dBi با کیفیت بالا مناسب برای لینک های طولانی مخصوصا برای لینک های نقطه به نقطه که بیشتر از 120 کیلو متر هستند و دارای دید کاملا مستقیم هستند مورد استفاده می باشد. در این دیش از فناوری MIMO استفاده شده که پهنای باند بالایی به کاربر می دهد .
تماس بگیرید
1395/02/18
آنتن دلتالینک 17dbi Dual
Deltalink provide highly efficient Antennas Idle for MIMO solutions, designed for outdoor applications for PTMP and Mesh networks Specially for high throughput wireless backhauls.
تماس بگیرید
1395/02/18
آنتن دلتالینک 29dbi Dual
آنتن ANT-HP5529 29 dBi دارای کیفیت بالا می باشد. مناسب برای لینک های طولانی مخصوصا برای لینک های نقطه به نقطه که بیشتر از 50 کیلو متر هستند و دارای دید کاملا مستقیم می باشند. در این دیش از فناوری MIMO استفاده شده است که پهنای باند بالایی به کاربر می دهد .
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020