1394/04/03
آنتن فلت باکس کنبوتونگ TDJ-5758BKT1
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
1.4
تماس بگیرید
1394/04/03
کنبوتونگ TDJ-5758BKT-C
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت باکس
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.6
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن کنبوتونگ TDJ-5158K20
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
20 dBi
سکتور
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی
2
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن فلت پنل کنبوتونگ TDJ-5158EA23
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2.1
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن باکس Dual کنبوتونگ TDJ-5158EA18D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
18 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2.1
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن باکس فلت پنل کنبوتونگ TDJ-5158BKR-C
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
20 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن باکس فلت پنل کنبوتونگ TDJ-5158EA19
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
19 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.1
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020