1394/04/03
آنتن کنبوتونگ TDJ-5800P6
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پلاریته کنبوتونگ TDJ-5158P9A×2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
10.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6ACx2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پولاریته کنبوتونگ TDJ-5158P6Ax2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P9A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
10.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6AC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پلاریته کنبوتونگ TDJ-5158P12A×2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
20
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P4
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
24 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
3
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020