1395/03/03
کانورتر E1 به اترنت RC953E-3FE16E1-DC
2* 10/100BaseT : Electrical fast
1*100M FX : Optical fast
مطابق با استاندارد IEEE802.3u 100BaseTX , IEEE802.3 Ethernet ، IEEE802.3x full duplex on 10BaseT, 100BaseTX ports IEEE802.3u 100BaseTX ITU-T G.703 , ITU-T G.704 ITU-T G.823
پورت کنسول :‏RJ-45
نشانگرهای سیستم : ‏SYS, Flashing indicates CPU
نشانگرهای پورت GID alarm : E1 , LOS, LOF, AIS, CRC
نشانگر پورت اترنت : LNK/ACT and 100M
تماس بگیرید
1395/03/03
کانورتر E1 به اترنت RC953E-GESTM1-DC
1/10/100/1000BaseT : Electrical Gigabit
1000M FX : Optical Gigabit‏*1
مطابق با استاندارد ITU-T G.707 ، ITU-T X.86 ، ITU-T G.7041 ، ITU-T G.813 ، IEEE802.3 ، IEEE802.3 ، IEEE802.3u ، IEEE802.3ab
پورت کنسول : کانکتور RJ-45
نشانگرهای سیستم : SYS ، Flashing
نشانگرهای پورتoptical ‏Link : ، ACT، SD
نشانگرهای پورت SNMP ‏LOS: ،LOF
تماس بگیرید
1395/03/02
کانورتر E1 به اترنت RC953-FE4E1-DC
10/100BaseT : Electrical fast
100BaseFX : Optical fast
مطابق با استاندارد IEEE802.3 Ethernet ، IEEE802.3x full duplex on 10BaseT, 100BaseTX ports ، IEEE802.3u 100BaseTX ، TU-T G.703 ، ITU-T G.704 ، ITU-T G.823
نشانگرهای پورت optical : ‏Link ، ACT، SD
نشانگرهای پورت E1: ‏LOS ، PAT ، LER ، RAL
تماس بگیرید
1395/03/02
کانورتر E1 به اترنت RC1102-FE
کانورتر E1 به اترنت
تماس بگیرید
1395/03/02
کانورتر E1 به اترنت RC1201-2E1/FE-BL
کانورتر E1 به اترنت
تماس بگیرید
1395/03/02
کانورتر E1 به اترنت RC1201-2GE16E1T1-DC
RC1201-2GE16E1T1-DC/S Raisecom TDM over IP aggregation gateway, 16 x E1/T1 interfaces (8 x RJ-45 ports, each for 2 x E1/T1 channels), 2 x GE SFP fiber or copper ports, 2 x Expansion slots signal -48V DC power supply
تماس بگیرید
1395/03/02
کانورتر E1 به اترنت RC952-FEE1
10/100BaseT: Electrical fast
100BaseFX : Optical fast
مطابق با استاندارد IEEE802.3u 100BaseTX , IEEE802.3 Ethernet ، IEEE802.3x full duplex on 10BaseT, 100BaseTX ports IEEE802.3u 100BaseTX ITU-T G.703 , ITU-T G.704 ITU-T G.823
کانکتور Balanced E1 :‏RJ-45
کانکتور Balanced E1 : ‏BNC
تماس بگیرید
1394/05/07
کانورتر E1 به اترنت RC953E-GESTM1-DC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/05/07
کانورتر E1 به اترنت RC952-FEE1
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/05/07
کانورتر E1 به اترنت RC953-FE4E1-DC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/05/07
کانورتر E1 به اترنت RC953E-3FE16E1-DC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021