1394/05/01
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8961ND
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
2 عدد آنتن
دارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
قیمت : 709,000 تومان
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8968
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
2 عدد آنتن
دارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
دارد
1 عدد پورت USB
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8980
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
3 عدد آنتن
دارد
10/100/1000
4 عدد پورت شبكه
دارد
2 عدد پورت USB
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8901N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
1 عدد آنتن
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8951ND
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
1 عدد آنتن
دارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8960N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
2 عدد آنتن
دارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL لینک سیس X2000
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
آنتن داخلی
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL لینک سیس X3000
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
آنتن داخلی
ندارد
10/100/1000
5 عدد پورت شبكه
دارد
1 عدد پورت USB
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL تی پی لینک TD-W8151N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
1 عدد آنتن
ندارد
10/100
1 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL لینک سیس WAG160N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL لینک سیس WAG320N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL لینک سیس WAG120N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
آنتن داخلی
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL دی لینک DSL-2640U/N
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
1 عدد آنتن
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/31
مودم ADSL دی لینک DSL-2750U
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
2 عدد آنتن
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
دارد
1 عدد پورت USB
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/30
مودم ADSL دی لینک DSL-2770L
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 و 5.8 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
آنتن داخلی
ندارد
10/100/1000
3 عدد پورت شبكه
دارد
1 عدد پورت USB
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/30
مودم ADSL دی لینک DSL-2540U
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ADSL2 Router Modem
ندارد
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/30
مودم ADSL دی لینک DSL-2730U
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
1 عدد آنتن
ندارد
10/100
4 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/30
مودم ADSL دی لینک DSL-2600U
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Wireless ADSL2 Router Modem
دارد
فرکانس 2.4 گیگاهرتز
150 مگابیت بر ثانیه
آنتن داخلی
ندارد
10/100
1 عدد پورت شبكه
ندارد
ندارد
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021