1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام VVX 500 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
12 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 335
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 5000
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
ندارد
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 6000
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، H.323
1 خط
1 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 320
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 321
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint IP 331
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 550
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
4 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 650
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
6 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 670
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
6 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 430
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 450
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
3 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 501
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه CX200 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، H.323
3 خط
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه CX300 Desktop
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
---
آداپتور
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه پولیکام SoundPoint 4000
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021