1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T32G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
3 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک VP530
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
4 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T38G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
6 خط
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T20P
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
2 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T26P
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
3 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T18P
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
1 خط
1 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T22P
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
3 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور و POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه یلینک SIP-T28P
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
6 خط
2 عدد پورت شبکه
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021