1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 582 دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 582 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 582
قیمت : 499,000 تومان
1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 548 دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 548 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 548
قیمت : 229,000 تومان
1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 182 USB دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 182 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 182
قیمت : 419,000 تومان
1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 121 USB دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 121 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 121
قیمت : 159,000 تومان
1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 131 USB دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 131 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 131
قیمت : 179,000 تومان
1394/04/14
کارت شبکه وایرلس DWA 123 USB دی لینک
روش های خرید کارت شبکه وایرلس DWA 123 دی لینک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت DWA 123
قیمت : 119,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021