1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT640 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
4 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT640P IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
4 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT610P IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
Cisco SCCP
1 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT620 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
2 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT620P IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
2 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT530 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP
1 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید
1394/04/27
تلفن تحت شبکه اتکام AT530P IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
1 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
POE
تماس بگیرید
1394/04/26
تلفن تحت شبکه اتکام AT610 IP Phone
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
SIP ، IAX2
1 خط
2 عدد پورت شبکه
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آداپتور
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021