1394/04/26
اکسس پوینت RB2011UiAS-2HnD-IN میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت RB2011UiAS-2HnD-IN میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB2011UiAS-2HnD-IN - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
5*10/100 ، 5*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
2
4
قیمت قبلی : 2,200,000 تومان
قیمت : 3,050,000 تومان
1394/04/04
اکسس پوینت cAP 2n میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت cAP 2n میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت cAP 2n - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
54 مگابیت بر ثانیه
17dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
1
2.5
قیمت قبلی : 1,100,000 تومان
قیمت : 1,300,000 تومان
1394/04/05
اکسس پوینت RB951G-2HnD میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت RB951G-2HnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB951G-2HnD - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
30dBm
1*10/100
پلاستیک
2
2.5
قیمت قبلی : 1,450,000 تومان
قیمت : 1,900,000 تومان
1397/09/12
اکسس پوینت hAP ac lite میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP ac lite - RB952Ui-5ac2nD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP ac lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
23dBm
5*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
3
4
قیمت قبلی : 750,000 تومان
قیمت : 1,000,000 تومان
1397/07/24
اکسس پوینت hAP lite TC میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP lite TC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP lite TC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
600 مگابیت بر ثانیه
22dBm
4*10/100
ندارد
ندارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
قیمت قبلی : 630,000 تومان
قیمت : 730,000 تومان
1394/04/04
اکسس پوینت RB951Ui-2HnD میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت RB951Ui-2HnD میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت RB951Ui-2HnD - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
30dBm
5*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
2.5
قیمت قبلی : 1,200,000 تومان
قیمت : 1,800,000 تومان
1398/04/16
اکسس پوینت wAP ac میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت wAP lite میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wAP lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
25dBm
1*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
5
2
قیمت : 1,800,000 تومان
1398/04/16
اکسس پوینت hAP ac² میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP ac² میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP ac² - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
27dBm
5*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
4
2.5
تماس بگیرید
1398/04/16
اکسس پوینت wsAP ac lite میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت wsAP ac lite میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wsAP ac lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/16
اکسس پوینت cAP ac میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت cAP ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت cAP ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
900 مگا بیت بر ثانیه
26dBm
2*10/100/1000
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
2.5
تماس بگیرید
1398/04/16
اکسس پوینت wAP میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت wAP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wAP - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
2
قیمت : 1,200,000 تومان
1398/04/16
اکسس پوینت hAP میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
5*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
تماس بگیرید
1398/04/16
اکسس پوینت mAP lite میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت mAP lite میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت mAP lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
تماس بگیرید
1398/04/16
اکسس پوینت cAP lite میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت cAP lite میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت cAP lite - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Outdoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
1*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
تماس بگیرید
1398/04/15
اکسس پوینت wAP 4G kit میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت wAP 4G kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wAP 4G kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
22dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
ندارد
تماس بگیرید
1398/04/15
اکسس پوینت LtAP mini میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت LtAP mini میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت LtAP mini - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید
1398/04/15
اکسس پوینت wAP R میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت wAP R میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت wAP R - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
1*10/100
ندارد
دارد
پلاستیک
دارد
2
2
تماس بگیرید
1398/04/15
رادیو وایرلس hAP ac میکروتیک
روش های خرید رادیو وایرلس hAP ac میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP ac - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
1.3 گیگا بیت بر ثانیه
29dBm
5*10/100/1000
دارد
دارد
پلاستیک
6
2
قیمت قبلی : 1,950,000 تومان
قیمت : 2,000,000 تومان
1398/04/13
اکسس پوینت hAP ac lite TC میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP ac lite TC میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP ac lite TC - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11a/b/g/n/ac
2.4 و 5.8 گیگاهرتز
450 مگابیت بر ثانیه
23dBm
5*10/100
دارد
دارد
پلاستیک
3
2
تماس بگیرید
1398/04/12
اکسس پوینت hAP mini میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت hAP mini میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت hAP mini - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
Indoor
802.11b/g/n
2.4 گیگاهرتز
300 مگابیت بر ثانیه
22dBm
ندارد
ندارد
پلاستیک
دارد
2
1.5
تماس بگیرید
1398/04/04
اکسس پوینت LtAP mini 4G kit میکروتیک
روش های خرید اکسس پوینت LtAP mini 4G kit میکروتیک از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت LtAP mini 4G kit - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021