1394/04/03
آنتن امنی کنبوتونگ TQJ-2325A12
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
12 dBi
امنی
2400 تا 2500 مگاهرتز
عمودی
0.95
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن امنی کنبوتونگ TQJ-5800AT
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
13 dBi
امنی
5715 تا 5850 مگاهرتز
عمودی
0.6
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن کنبوتونگ TDJ-5800P6
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن پارابولیک کنبوتونگ TDJ-5800SPL6
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
27 dBi
پارابولیک
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.4
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن پارابولیک کنبوتونگ TDJ-5800SPL9
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
30 dBi
پارابولیک
5715 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
4.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پلاریته کنبوتونگ TDJ-5158P9A×2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
10.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن فلت باکس کنبوتونگ TDJ-5758BKT1
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
1.4
تماس بگیرید
1394/04/03
کنبوتونگ TDJ-5758BKT-C
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت باکس
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.6
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6ACx2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پولاریته کنبوتونگ TDJ-5158P6Ax2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P9A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
10.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6A
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P6AC
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن کنبوتونگ TDJ-5158K20
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
20 dBi
سکتور
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی
2
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش دبل پلاریته کنبوتونگ TDJ-5158P12A×2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
20
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5158P4
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
24 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
3
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن فلت پنل کنبوتونگ TDJ-5158EA23
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2.1
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن سکتور دبل پلاریته کنبوتونگ TDJ-5158GA×2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
17 dBi
سکتور
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
0.8
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن سکتور کنبوتونگ TDJ-5158J
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
15 dBi
سکتور
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی
0.7
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن باکس Dual کنبوتونگ TDJ-5158EA18D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
18 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2.1
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021