1394/04/02
آنتن پارابولیک الماس AP24516M
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
16 dBi
پارابولیک
2400 تا 2500 مگاهرتز
عمودی یا افقی
1.5
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن فلت پنل دبل پلاریته الماس AP5618D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
18 dBi
فلت پنل
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
0.9
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن فلت پنل دبل پلاریته الماس AP5623D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن باکس دبل پلاریته الماس AP5623DB
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
باکس
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
3.6
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن دبل پلاریته فلت پنل الماس AP5626D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
فلت پنل
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن فلت پنل الماس AP51826F
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
3.2
تماس بگیرید
1394/04/02
آنتن باکس فلت پنل 28 دیبی الماس AP51828B
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
6.4
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن فلت پنل الماس AP51828F
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
فلت پنل
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
1
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن باکس فلت پنل 23 دیبی الماس AP51823B
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.7
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن فلت پنل الماس AP51823F
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
1
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن باکس فلت پنل 26 دیبی الماس AP51826B
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
1
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن پارابولیک الماس AP24524G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
24 dBi
پارابولیک
2400 تا 2500 مگاهرتز
عمودی یا افقی
3
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن باکس فلت پنل 18 دیبی الماس AP51818B
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
18 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
1.95
تماس بگیرید
1394/03/31
آنتن فلت پنل الماس AP51818F
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
18 dBi
فلت پنل
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
0.8
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021