راهنمای نصب ارت
راهنمای نصب ارت

راهنمای نصب ارت

در سایتهای کامپیوتری زمین مناسب از دو بابت حائز اهمیت می باشد :
الف حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب هم پتانسیل بودن تجهیزات نص بشده در سایت و کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا

06 بهمن 1393 7738
کاربرد تکنولوژی های wireless در انتقال دیتا
کاربرد تکنولوژی های wireless در انتقال دیتا

کاربرد تکنولوژی های wireless در انتقال دیتا

نزدیک به ۱۵۰ ‏سال از اختراع تلگراف، ابداع بزرگ ساموئل مورس، می گذرد. عملکرد این دستگاه قطع و وصل ‏کردن ولتاژ روی سیم بود. چیزی شیبه ارسال دیجیتال اطلاعات در مخابرات امروزی یعنی صفر و یک(یبت). از آن به ‏بعد انسان توانست از سیم مسی میان دو نقطه سیگنالهای اطلاعاتی را عبور دهد.

06 بهمن 1393 5479
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021