انتقادات، پیشنهادات و شکایات


انتقادات، پیشنهادات و شکایات

مشترک گرامی

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از 2 روش با ما در میان بگذارید :

تماس با شماره تلفن 021-88854533  واحد رسیدگی به شکایات

مراجعه حضوری به شرکت اتصال شبکه

16 دی 1397 پیما نعیمی 1772
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021