دانلود

دانلود

با گسترده شدن شبکه جهانی اینترنت و توسعه فعالیت‌های تحت وب نیازهایکاربران شکل دیگری به خود گرفتند،
امروزه از اینترنت فقط برای مرور اطلاعات و اخبار استفاده نمی‌شود بلکه با گسترش شبکه‌های اشتراک فایل،
تبادل اطلاعاتبین کاربران افزایش یافته است؛ امروزه از کاربران عادی و ساده گرفته تا سازمان‌های بزرگ و
شرکت‌های عظیم همگی از اینترنت برای اشتراک گذاری و تبادل با یک دیگر استفاده می‌کنند؛
ازین سو شرکت اتصال شبکه چند منظوره میکوشد همواره با ارائه و اشتراک جدیدترین نرم افزار ها گامی کوچک
در جهت اشتراک منابع و آموزش کاربران خود بردارد.
                                                                                                            
                        ****لیست نرم افزار ها****                                                                            ****لیست Firamwar ها ****
25 بهمن 1393 پیما نعیمی 6584
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021