پرداخت نقدی

با مراجعه به دفتر مركزي شرکت اتصال شبکه چند منظوره واقع در تهران - خیابان انقلاب - خیابان ویلا - بن بست ایلورچی - مجتمع مهتاب - ط سوم - واحد 29 مي‌توانيد مبلغ مورد نظر خود را بصورت چك، وجه نقد و يا کارت هاي بانکي عضو سيستم شتاب پرداخت نمائيد و یا با مراجعه به یکی از شعب بانک های زیر وجه خود را واریز نمائید.


 

َشماره حساب ها

بانک ملی         

بانك ملي :  بنام آقای احمد نعيمي دافچاهي

شماره حساب :   0218617910003

شماره كارت  :   6037991732053511

شماره شباء :       IR080170000000218617910003

 

بانک ملت

بانك ملت : بنام آقای بهنام رومیانی

شماره حساب :   4859679157

شماره كارت :    6104337758893703

شماره شباء  :      IR120120010000004859679157


 
12 بهمن 1393 پیما نعیمی 7180
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021