واریز بحساب

در این روش شما می توانید به دو صورت اقدام کنید:

1 – مراجعه به یکی از شعب بانکهای ملی ، صادرات ، قوامین و واریز وجه به حساب.

2 – مراجعه به شعبه بانکی که در آن صاحب حساب هستید و واریز وجه از طریق شبکه "ساتنا".

توجه: حسب اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا ساعات کار سامانه ساتنا در تمامی بانک ها در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 8 تا 13 و پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 12 می باشد. لازم به توضیح است در صورتیکه مشتریان بعد از ساعات فوق و از طریق شعب یا بانکداری اینترنتی مبادرت به صدور حواله ساتنا نمایند، حواله مزبور در روز کاری بعد به بانک مقصد ارسال می شود.


 

َشماره حساب ها

بانک ملی         

بانك ملي :  بنام احمد نعيمي دافچاهي

شماره حساب :   0218617910003

شماره كارت  :   6037991732053511

شماره شباء :       IR080170000000218617910003

 

بانک ملت

بانك ملت : بنام احمد نعيمي دافچاهي

شماره حساب :   8633425793

شماره كارت :    6104337490520945

شماره شباء  :      IR490120020000008633425793

12 بهمن 1393 پیما نعیمی 5065
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020